...ένα τοπίο δεν είναι ,όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί,κάποιο απλώς σύνολο γης,φυτών και υδάτων.
Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού επάνω στην ύλη.
Ελύτης "Τα δημόσια και τα ιδιωτικά" σελ.8

KASTORIA


KASTORIA, originally uploaded by stg_gr1.


Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες ,απο το νόμο ,ενέργειες για την αναγνώριση του πολιτιστικού συλλόγου.
Η παραπάνω δημοσίευση έγινε στην εφημερίδα "καστοριανή φωνή " ΤΗΝ ΠΈΜΠΤΗ 31/01/2008.