...ένα τοπίο δεν είναι ,όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί,κάποιο απλώς σύνολο γης,φυτών και υδάτων.
Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού επάνω στην ύλη.
Ελύτης "Τα δημόσια και τα ιδιωτικά" σελ.8

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ.

  • Θετικά απάντησε το Δημοτικό συμβούλιο του Άργους Ορεστικού στην αίτηση του συλλόγου μας για παραχώρηση της χρήσης του "παλαιού δημοτικού σχολείου".Η απόφαση 87/2008 ,30/05/2008 ήταν ομόφωνη και μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε άμεσα τις εργασίες για τη συντήρηση του κτιρίου.
    ....................................................