...ένα τοπίο δεν είναι ,όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί,κάποιο απλώς σύνολο γης,φυτών και υδάτων.
Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού επάνω στην ύλη.
Ελύτης "Τα δημόσια και τα ιδιωτικά" σελ.8

ΑΠΟΚΡΙΑ


Έπειτα απο αρκετά χρόνια αναβίωσε φέτος στο χωριό μας το έθιμο της "παλιαπούλιας". ο πολιτιστικός σύλλογος ,αν και νεοσύστατος , οργάνωσε την εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν συγχωριανοί και επισκέπτες.
Και σε άλλα με υγεία......!