...ένα τοπίο δεν είναι ,όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί,κάποιο απλώς σύνολο γης,φυτών και υδάτων.
Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού επάνω στην ύλη.
Ελύτης "Τα δημόσια και τα ιδιωτικά" σελ.8
Μόλις πρόσφατα ανακαλύψαμε ένα σημαντικό για μας ιστορικό ντοκουμέντο :το φεκ οπου ανακοινώνεται η απόφαση μετονομασίας του χωριού απο "σκράπαρι" σε Ασπρονέρι.Θα κάνουμε σύντομα και τις υπόλοιπες ενέργειες για την απόκτηση αντιγράφου απο το πρωτότυπο κείμενο....
Σκράπαρι -- Ασπρονέρι

Νομός :
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Επαρχία :
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αυτοδιοικητική μονάδα :
Κοινότητα

Κοινότητα ή Δήμος :
Ασπροκκλησιάς

Κωδικός οικισμού :
56110602

Παλαιά ονομασία :
Σκράπαρι

Ημερομηνία μετονομασίας :
19/7/1928

ΦΕΚ :
156/1928
Νέα ονομασία :
Ασπρονέρι