...ένα τοπίο δεν είναι ,όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί,κάποιο απλώς σύνολο γης,φυτών και υδάτων.
Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού επάνω στην ύλη.
Ελύτης "Τα δημόσια και τα ιδιωτικά" σελ.8

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


  • "Ιστορικό ντοκουμέντο":
    Έπειτα απο αίτηση του συλλόγου μας στο εθνικό τυπογραφείο ,λάβαμε ενα ,ιδιαίτερης για μας ιστορικής αξίας, κείμενο.Πρόκειται για το "διάταγμα περί μετονομασίας κοινοτήτων και συνοικισμών "με το οποίο μετονομάζεται το χωριό μας σε "Ασπρονέρι"απο "Σκράπαρι"(177, φωτ 2).
    Είναι σημαντικό οτι το διάταγμα του 1928 υπογράφεται απο τον ΠΑΥΛΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ (πρώτο πρόεδρο της Α΄Ελληνικής Δημοκρατίας)


  • ..........................................................................................................................................