...ένα τοπίο δεν είναι ,όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί,κάποιο απλώς σύνολο γης,φυτών και υδάτων.
Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού επάνω στην ύλη.
Ελύτης "Τα δημόσια και τα ιδιωτικά" σελ.8

Ο μεταβυζαντινός ναός Προφήτη Ηλία Ασπρονερίου

Εκδόθηκε η μελέτη του δασκάλου και σχολικού συμβούλου κ. Αλεξίου Γεωρ.σχετικά με τον ναό του προφήτη Ηλία Ασπρονερίου.Την επιμέλεια της έκδοσης είχε αναλάβει ο πολιτιστικός σύλλογος . Η μελέτη αφορά κυρίως στην παρουσίαση του τέμπλου του ναού το οποίο είναι αγιογραφημένο από το γνωστό τεχνίτη -ζωγράφο των αρχών του 19ου αιώνα : Αργύρη Μιχάλη. παρατίθεται επίσης ένα επίμετρο με ναούς της περιοχής μας που αγιογραφήθηκαν από τον ίδιο καλλιτέχνη.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δ.Σ. του συλλόγου.
.........................................