...ένα τοπίο δεν είναι ,όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί,κάποιο απλώς σύνολο γης,φυτών και υδάτων.
Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού επάνω στην ύλη.
Ελύτης "Τα δημόσια και τα ιδιωτικά" σελ.8

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ


ολοκληρώθηκε μόλις πριν λίγο καιρό η μελέτη για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του χωριού μας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν σάυτό και ιδιαίτερα το δήμο που φρόντισε για την εκπόνησή της.
θεωρούμε πως η ανάπλαση της πλατείας αποτελεί βασικό έργο που θα συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη του χωριού, δεδομένου ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον των συγχωριανών αλλά και φίλων του χωριού για αξιοποίηση των ιδιοκτησιών τους.
.............................................