...ένα τοπίο δεν είναι ,όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί,κάποιο απλώς σύνολο γης,φυτών και υδάτων.
Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού επάνω στην ύλη.
Ελύτης "Τα δημόσια και τα ιδιωτικά" σελ.8

Μελέτη συντήρησης πετρόκτιστου σχολείου Ασπρονερίου.Ο πολιτιστικός σύλλογος Ασπρονερίου ευχαριστεί θερμά
το τεχνικό γραφείο τουκ.ΝΑΣΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στο Άργος Ορεστικό, για τη
δωρεάν σύνταξη τηςμελέτης σχετικά με τη συντήρησητου πετρόκτιστου σχολείου του χωριού.Η προσφορά αυτή επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες αποκατάστασης του κτιρίου.Ο Χώρος του παλαιού Δημ.σχολείου έπειτα από τη συντήρησή
του θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα του συλλόγου ενώ παράλληλα θα φιλοξενεί βιβλιοθήκη και πολιτιστικές δράσεις.